top of page

Mindful skole

Vi tilbyr opplæring for skolepersonell i bruk av øvelser som gir en praktisk tilnærming til livsmestring.

I samarbeid med TAVARE tilbyr vi verktøy for livsmestring i skolen med utgangspunkt i oppmerksomt nærvær/mindfulness. Opplæringen legger tilrette for at:

 

  • Skolepersonell får praktiske verktøy for å håndtere og redusere eget stress og styrke relasjonskompetansen,  praktiske øvelser som øker robusthet i selvledelse og klasseledelse.

  • Skolepersonell får opplæring i å bruke korte, enkle  nærværsøvelser med sine elever. Øvelsene kan integreres i den ordinære undervisningen og er uavhengig av fag.

I UK er mindfulness foreløpig langt mer integrert og veletablert i skolene, her kan du lese mer om blant annet forskningsresultater: :https://mindfulnessinschools.org 

Her kan du lese mer om våre erfaringer med mindfulness i skolen: www.tavare-livsmestring.no.

 

For mer informasjon om våre tilbud, kontakt: hegeseglem@hotmail.com eller post@tavare-livsmestring.no 

School.jpg
bottom of page