top of page

Mindfulness basert stress reduksjon (MBSR)

8 ukers MBSR - mindfulness-basert stressreduksjon kurset gir en praktisk ramme for å trene og integrere mindfulness i hverdagen. 

Kurset er evidensbasert og omfattende forskning har vist effekt for blant annet avspenning, søvn, smerter, stress, uro, angst, fokus og livskvalitet. MBSR ble grunnlagt av professor Jon Kabat-Zinn. Kurset gir økt bevissthet om egne tanker, følelser og kroppslige fornemmelser og hvordan disse styrer valgene vi tar. Litt og litt kan vi begynne å steppe ut av gamle vaner som ikke gjør oss godt, ut av autopilot til mer bevisste valg, ut av ikke-hjelpsomme stressmønster som kjører og medfører kroppslig og mental belastning. Gjennom guidete mindfulness øvelser som mild yoga og meditasjon samt refleksjon økes gradvis tilgangen til egne indre ressurser, bl.a. stødighet og omsorg i krevende situasjoner, glede, mening...

Praktiske mindfulness verktøy åpner for muligheten til å møte seg selv og omverden med mer klarhet og vennlighet. Vi trener på å kunne velge mer hvor vi har fokus: velge å gi slipp på tanker om fortid og bekymringer om fremtid, velge åpenhet til livet når det skjer, her og nå. Treningen gir konkrete verktøy for selvomsorg.

Her er mer informasjon om MBSR kurset: https://youtu.be/WGUWt4TjBKE

MBSR kursinnholdet gjennom de 8-ukene er:

1. Introduksjon til mindfulness
2. Persepsjon
3. Mindfulness – pust og bevegelse
4. Stressmønster og stressreaksjoner
5. Håndtere stress, benytte mindfulness for å respondere fremfor å reagere
6. Stress i kommunikasjon, benytte mindfulness i mellommenneskelige relasjoner
7. Livsstilsvalg, hvordan kan jeg best ta vare på meg selv?
8. Å holde mindfulness vedlike

Nord-Hidle regnbue.jpeg
bottom of page