top of page

8 ukers MBSR - mindfulness-basert stressreduksjon kurset gir en praktisk ramme for å trene mindfulness og integrere mindfulness i hverdagen. 

Kurset er evidensbasert og omfattende forskning har vist effekt for blant annet avspenning, søvn, smerter, stress, uro, angst, fokus og livskvalitet. Kurset gir økt bevissthet om egne tanker, følelser og kroppslige fornemmelser og hvordan disse styrer valgene vi tar. Litt og litt kan vi begynne å steppe ut av gamle vaner som ikke gjør oss godt, ut av autopilot til mer bevisste valg, ut av ikke-hjelpsomme stressmønster som kjører og medfører kroppslig og mental belastning.

Nord-Hidle regnbue.jpeg

Praktiske mindfulness verktøy åpner for muligheten til å møte seg selv og omverden med mer åpenhet, empati og nysgjerrighet. Vi trener på å kunne velge mer hvor vi har fokus: å velge å gi slipp på tanker om fortid og bekymringer om fremtid, og velge å ta del i livet når det skjer, her og nå. Treningen gir konkrete verktøy for selvomsorg.

Her er mer informasjon om MBSR kurset: https://youtu.be/WGUWt4TjBKE

MBSR kursinnholdet gjennom de 8-ukene er:

1. Introduksjon til mindfulness
2. Persepsjon
3. Mindfulness – pust og bevegelse
4. Stressmønster og stressreaksjoner
5. Håndtere stress, benytte Mindfulness for å respondere fremfor å reagere
6. Stress i kommunikasjon, benytte Mindfulness i mellommenneskelige relasjoner
7. Livsstilsvalg, hvordan kan jeg best ta vare på meg selv?
8. Å holde Mindfulness vedlike

Mindfulness basert stress reduksjon (MBSR)

bottom of page